Sosnová - farnost
Seznam kněží, působivších v Sosnové

1. Anton Wolf, kurát, narozený v Sosnové, působil tu od září 1765 do  19.2.1791, kdy ve věku 58 a půl roku v Sosnové zemřel.

2. Ignaz Demel, kurát, narozený v Opavě, působil tu od 7.5.1791 do  7.6.1804, kdy  ve věku 57 let v Sosnové zemřel.

3. Anton Cebulka, kurát, narozený v Deutsch - Neukirch v pruském  Slezsku, pensionován v únoru 1817.

4. Michael Scharabatke, kurát, narozený v Ketři v pruském Slezsku roku  1768, působil tu od 21.4.1817. R.1845 byl jmenován titulárním  farářem. 7.4.1848 v Sosnové zemřel.

5. Anton Kaminke, kurát, narozený v Lichnově roku 1809, ordinován roku  1834. Po smrti Scharabatkeho převzal Sosnovou jako administrátor,  21.6.1848 byl jmenován zdejším lokálním kurátem. R. 1872 byla  kuracie neobsazena a Kaminke uveden jako commoratur par. em. Zemřel  26.5.1879 jako emeritní farář v Lichnově.

6. Johann Kutschker, administrátor a později farář (r.1873 povýšena  kuracie v Sosnové na faru), narozený v Loučkách u Zátoru roku 1845,  ordinován roku 1869, v Sosnové působil do r. 1880, odešel jako kurát  do Jelení u Bruntálu. Zemřel 20.4.1903 jako emeritní farář ve Vídni.

7. Aemilianus Gebauer, farář, narozený ve Slezských Rudolticích roku 1846, ordinován roku 1861. V Sosnové působil od r. 1880 do r. 1886,  kdy byl přeložen do Opavy. Zemřel v Opavě 22.12.1912 jako titulární  konsistoriální rada a emeritní farář jakartovický.

8. Anton Frenzel, farář, narozený v Novém Jičíně roku 1857, ordinován roku 1882. V Sosnové působil od roku 1886 do roku 1892. Zemřel 18.2.1933 jako konsistoriální asesor, emeritní děkan a farář ve Velkých Heralticích.

9. Franz Schertler, farář, narozený v Lošticích roku 1861, ordinovaný roku 1886. Působil tu od r.1892 do 3.7.1900, kdy odešel do Jakartovic, tam jako farář 4.11.1916 zemřel.

10. Amandus Schöner, farář, narozený v Jestřebí roku 1870, ordinován roku 1896, v Sosnové od 3.7.1900 do konce roku 1934. Roku 1930  Limbo ornatus. Zemřel 22.4.1940.

11. Alphons Thürmer, jako kooperátor v Třebařově administrátor excurrendo v Sosnové od 1.1.1935 a v Lichnově (1.1.-1.5.1935). Narozen v Heřmanovicích 14.5.1902, ordinován 13.3.1932. 1.3.1937 jmenován farářem v Sosnové a administrátorem exc. Brumovic. R.1941 jmenován konsistoriálním auditorem. V létě 1946 postaven mimo službu a odsunut do Seubersdorfu v diecési Eichstätt, v r. 1973 žil  v důchodu v Kail über Cochem/Mosel v diecési Trevír, kde 16.3.1982 zemřel a byl pohřben v Unter-Bechingen.

12. Antonín Harazin, jako provisor ve Velkých Heralticích provisor excurrendo v Sosnové od 4.9.1947 do 31.10.1948. Narozen 27.5.1918 v Oticích, ordinován 21.3.1942 ve Vratislavi. R. 1951 odešel do  diecése Litoměřice, r. 1968 exkardinován, r. 1973 působil ve Bzí  u Železného Brodu.

13. Vladimír Valenta jako provisor v Lichnově provisor excurrendo v Sosnové od 1.11.1948 do 31.8.1965. Narozen v Žákovicích (farnost Blazice), ordinován 5.7.1940. K 1.9.1965 přeložen jako administrátor do Strahovic u Chuchelné.

14. Ladislav Jedelský jako administrátor v Lichnově administrátor  excurrendo v Sosnové od 1.9.1965 do 31.8.1972. Narozen 27.5.1916 ve Valašském Meziříčí, ordinován 4.7.1943 v Olomouci. K 1.9.1972  přeložen do Lichnova u Nového Jičína.

15. Michal Petr jako provisor v Lichnově administrátor excurrendo v Sosnové od 1.10.1972 do 1.4.1977. Narozen 23.7.1936 v Bežovcích u Jenkovců (okr. Michalovce, Slovensko), ordinován 25.6.1961 v Litoměřicích. Přeložen do Bělotína(?). Od r.1992 je farářem ve  Veřovicích.

15. Josef Koštuřík jako administrátor v Lichnově administrátor excurrendo v Sosnové od 1.4.1977 do 17.7.1978, kdy byl zbaven státního souhlasu a uvolněn z duchovní služby. Narozen 22.7.1931 v Petrově u Strážnice, ordinován 24.6.1956. Od 1.9.1983 je farářem  ve Francově Lhotě.

16. Zdeněk Zlámal jako administrátor v Lichnově administrátor excurrendo v Sosnové od 17.7.1978 do 13.11.1987. Od 18.5.1983 také administrátor excurrendo Zátoru. Narozen r. 1940, ordinován 22.6.1974. Od 1.7.1992 je farářem v Huštěnovicích.

17. Václav Gandera jako administrátor v Lichnově administrátor  excurrendo v Zátoru a Sosnové od 13.11.1987 do 3.8.1990. Narozen  r. 1957, ordinován r. 1982. K 1.7.1990 přeložen jako administrátor do  Bludovic u Havířova.

 Dále spravují Sosnovou jako administrátoři excurrendo současně s Lichnovem a Zátorem kaplani z Krnova.

 V Sosnové se r. 1809 narodil P. Alois Schreiber, ord. 1833. R.1839 byl kooperátorem v Malé Morávce.