Skrbovice - historie
Skrbovice náležely k panství Bruntál (status minor Freudenthal), vznikly asi začátkem 18. století. Měly vlastní hřbitov, na němž (podle letopočtu na ní) postavila r. 1753 obec dřevěnou kapli sv. Antonína Paduánského s jedním oltářem. Na dřevěné věži visely dva malé zvony. Díky dobrodincům měla kaple vlastní paramenta. Kaple byla později rozšířena na kostel sv. Antonína Paduánského, který zůstal filiálním kostelem Široké Nivy. Asi ve druhé polovině 19. st. byla v obci postavena kaple Bl. P. Marie.

 R. 1910 měly Skrbovice 1439 ha, 59 domů s 623 obyvateli (311 mužů, 312 žen), z nichž bylo 572 katolíků, 42 evangelíků, 4 židé a 5 jiného vyznání, všichni Němci. V obci byla jednotřídní obecná škola s expositurou v Kunově (Kunau), hasičský sbor a poštovna. V Kunově byla u továrny železniční zastávka. Dnes je Kunov částí obce Nové Heřmínovy.