Široká Niva - historie
Několik poznámek o dějinách farnosti Široká Niva

 Název obce „Široká Niva“ je doslovným překladem německého „Breitenau“, ještě po 2. světové válce se jako český název užívala zkomolenina „Bretnov“ nebo „Bretnová“, také „Bratrovice“.

 Přesné datum vzniku obce není známo. Kneifel ve své „Topografii“ uvádí, že náležela jakémusi urozenci Bathorimu, po němž dostala jméno a který tu vybudoval hrad, na jehož zbytcích byl později postaven lichtensteinský lovecký zámeček.

 Prokazatelně r. 1498 ji držel Jan z Kralic, který ji koupil od Zikmunda z Lomnice r. 1492. Už r. 1503 ji prodal Janovi Lichnovskému z Voštic, jehož synové Ondřej, Petr a Kašpar Lichnovští z Voštic ji spolu se Zátorem a dalším zbožím prodali r. 1520 Janu Vokovi Birkovi z Nasilé, který prodal celý tento majetek r. 1535 knížecí komoře krnovské. Od té doby náležela Široká Niva krnovským knížatům a od r. 1622 Lichtensteinům, kteří dostali krnovské knížectví lénem. Po r. 1625 byla Široká Niva přifařena k Zátoru.

 U dolní části obce se těžila zlatá ruda a podél potoka byl vykopán příkop k propírání a rýžování, prý dodnes znatelný.

 Kdysi byly Široké Nivě přifařeny další vsi, které se zhruba do poloviny 19. století staly samostatnými farnostmi: Dětřichovice (Dittersdorf; ještě r. 1520 pusté, od r. 1786 samostatná lokální kuracie, podřízená Religionsfondu), Karlovice u Vrbna (Karlsthal), Nové Purkartice (Neu - Bürgersdorf) a Adamov (Adamsthal) u Vrbna (tyto tři obce se r. 1767 spojily pro zřízení kuracie, téhož roku vybudovaly v Karlovicích obydlí pro exposita, podřízeného faráři v Široké Nivě; fara od r.1843), Krasov (Kronsdorf; odfařen r. 1784, samostatná lokální kuracie, r. 1858 fara), Staré Purkartice (Alt - Bürgersdorf; r. 1780 postavila obec vlastní kostel Nejsvětější Trojice; r. 1783 přifařeny k Nové Vsi u Města Albrechtic).

 R. 1805 se v Široké Nivě narodil P. Johann Schilder, ord. 1828, r. 1844 byl kooperátorem v Röwersdorfu (Třemešná).