Pocheň - historie
Pocheň je jednou z obcí, obnovených v 18. století. Podle urbáře z r. 1558 náležela knížecí komoře Krnovské. Její německý název svědčí o založení osady u „Pochmühle“ - drtiče rudy, rudného mlýna. Užíval se také název „Klasovní mlýn“ nebo „Bochňa“. Obec byla částí katastrální obce Široká Niva. Místní kaple sv. Rodiny byla postavena asi koncem minulého století, r. 1897 se ještě neuvádí.