Markvatice - historie
Markvartice se jako Markvardizdorf zmiňují při rozdílení Opavska r. 1377. R. 1486 patřily Jindřichu Birkovi z Nasíle. Při prodeji Krnovska markraběti braniborsko - ansbašskému Jiřímu z Hohenzollern r. 1532 jsou jmenovány mezi pustými vesnicemi, r. 1558 už byly obnoveny a náležely přímo knížecí komoře krnovské. R. 1910 měly Markvartice 318 ha, 97 domů s 534 obyvateli (263 mužů, 271 žen), z nichž bylo 491 katolíků a 43 evangelíků, všichni Němci. V obci byl dobrovolný hasičský sbor.