Lichnov - geografie
Poloha obce Lichnov

 Vesnice Lichnov, která nyní v roce 1900 sama tvoří farnost Lichnov, protože žádné další obce sem nejsou přifařeny, leží zhruba 1 1/2 německé míle, tj. asi 10 km jihozápadně od Krnova v údolí, táhnoucím se ve směru od severovýchodu k jihozápadu, ze všech stran obklopeném zalesněnými výšinami. Poslední lichnovské domy stojí nedaleko domů dolního předměstí Horního Benešova.

 V současnosti má obec 320 popisných čísel s 2100 obyvateli, kteří se živí zemědělstvím, punčochářstvím, pokryvačstvím a tkalcovstvím s přadláctvím pro tkalcovské faktory v Benešově.

 Mluví německy se slezským akcentem, např. „Muend“ místo „Mund“, „Moind“ místo „Mond“, „Moetter Goittes“ místo „Mutter Gottes“ a podobně „Körbverlaa“ místo „Korb voll“. V naprosté většině se hlásí k římskokatolickému náboženství.

 Vesnické domy jsou rozloženy po obou stranách potoka Čičiny, také zvané „Rabenbach“ („Rábovský potok“), na dobrou hodinu chůze, něco přes 5 km.

 Půda je velmi vhodná a výnosná pro zemědělství. Žitu, ječmeni, ovsu, jeteli a kartoflím (bramborám) se daří velmi dobře. Pšenice a len se pěstují málo.

 Obci Lichnov náleží katastrální výměra 1467 jiter orné půdy, 249 jiter luk, 506 jiter pastvin, které jsou však v poslední době postupně kultivovány, a 1303 jiter lesa, který většinou náleží knížecímu lichtensteinskému panství Krnov.