Brantice - historie
Jako první je velmi důležité vědět něco o historii obce, ve které nyní žiji. Proto jsem se rozhodl zařadit sem pár historických údajů a něco o místních historických památkách.

Název

• Bronsdorf, později německý název obce - Bransdorf čili Brantova ves už svým způsobem předurčily vysoký výskyt němců v pozdějších staletích - nejen tedy po II. světové válce, ale i v 16.stol. (např. r. 1560 bylo v Branticích českých sedláků asi jen 20, zatímco německých 30.

Majitelé

• V roce 1377 připadly Brantice ke knížectví Krnovskému. 1492 je získal Jan Neuhauser, o tři roky později Jan st. Vladějínský z Fulštejna. 1503 patřily Brantice Beneši z Kovalovic. 1621 je získal Linhart z Krnova. 17.stol. patřily Karlu Silviusi 1802 je měl ve vlastnictví Zigmund z Kühunburgu 1901 získali Brantice Lichnštejnové

Pošta

• Pošta - byla otevřena r. 1817

Škola

• Škola R. 1841 byla v Branticích postavena jednotřídní škola, roku 1873 dvojtřídní a protože opět za nějaký čas nevyhovovala, byla r. 1920 otevřena škola čtyřtřídní. V letech 1924 - 1925 byla postavena nová budova školy s tělocvičnou. V souč. době je v Branticích dvojtřídní škola¨ ( do čtvrté třídy ), kterou navštěvuje okolo 30.dětí.