Brantice - geografie

A) Poloha, rozloha a vymezení území Obec Brantice patří do okresu Bruntál , do krnovského regionu (z hlediska spádovosti obcí) a do severomoravského regionu z hlediska územního členění státu.
Vzdálenost do okresního města Bruntál je 17 km,
vzdálenost do Opavy je 31 km,
vzdálenost do Ostravy je 71 km,
vzdálenost do Olomouce je 75 km a
vzdálenost do Krnova je 6 km.
Brantice se rozkládají mezi Krnovem a Zátorem, vedle hlavní silnice vedoucí do Bruntálu a jejich rozloha je 26,712788 km2. Správní členění není v Branticích žádné - jsou zde jen čísla popisná, ale pod obec spadá nedaleká Radim ( asi 2.5 km vzdálená ).

B) Přírodní podmínky Přes Brantice se táhne Brantická vrchovina , která spadá do pohoří Nízkého Jeseníku a pro kterou jsou tipické široké, zaoblené hřbety. Její údolní síť má neckovitý charakter. V podloží má Brant. vrchovina převážně spodnokarbonské droby a břidlici. Celá vrcholí Bedřichovou horou - 745 m.n.m., ale v Branticích je nejvyšším místem Suchý vrch - 638 m.n.m. Nadmořská výška Brantic je 500 - 800 m.n.m.( stejně jako celého okresu Bruntál ) a nejnižší místo v Branticích je zřejmě v místech, kde protéká řeka Opava. Branticemi protéká tedy řeka Opava, která pokračuje dále do Krnova, kde se slévá s Opavicí, a která protéká kousek od hlavní silnice, dále bezejmený potok a v obci jsou 2 rybníky ( jeden z nich je v Radimi). Řeky v okr. Bruntál celkově patří k úmoří Baltského moře a do povodí Odry a Opavy, pouze jih okresu patří k úmoří Černého moře a tedy do povodí Moravy. Brantická oblast náleží k mírně teplým oblastem pro které je charakteristické normálně dlouhé, mírné až mírně suché léto; mírně teplý podzim; zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky; krátké přechodné období a mírné jaro. Levou částí Brantic se táhne pás lesů, které pokrývají nejen celé Krnovsko a které jsou převážně jehličnaté, méně listnaté ( smrk 77%, modřín , borovice, jedle, buk, dub, javor, olše a bříza 6 - 2%). Ostatní rostlinstvo patří do kategorie rostlinstva polí a luk ( zvonek luční, chrpa polní, kopretina, kopřiva) a do rostlinstva okolí niv ( lopuch, olše, vrba). Ze zvířat zde žijí - v lesích , bažant, srnec, jelen, jezevec, liška, divoké prase, daněk, káně lesní, jestřáb. Pro zajímavost - kdysi bývala v oblasti bažin v Branticích. bažantnice - v polích a na lukách - roháč, střevlík, různé druhy motýlů, králík, myš polní, kobylka zelená - v okolí niv - ondatra, různé druhy ryb Stráně pod lesem jsou často využívány jako pastviny pro dobytek. Půdy jsou v Branticích lehké a stř. těžké, velmi hluboké ( přes 120 cm ), hluboké a stř. hluboké i mělké. V Branticích se též vyskytují menší ložiska ledovcových štěrkopísků a písků využitelných pro staveb. účely a hlíny pro výrobu cihel. Pískovny však fungují jen příležitostně.