Brantice - historické budovy
Zámek


• Zámek Je pravděpodobné, že již v r.1377 stála ve vsi tvrz, která je však důrazněji připomínána až r. 1499, kdy ní sídlili bratři Jan a Václav Mejskové. Roku 1526 prodali dědicové Jindřicha Kordule ze ¨Sloupna statek krnovskému knížeti Jiřímu Hohenzollernskému. Ten Brantice daroval v r. 1561 svému kancléři Jeronýmovi Reiwaldovi, který r.1576 vystavěl místo zchátralé dřevěné tvrze zámek. Stavbu dokončil v r.1604 jeho zeť Valentin Dresler ze Scharfensteinu, zámek měl čtyři křídla. Jeho syn Jeho syn pro dluhy statek prodal Jindřichu Dreskemu z Martinkovic, statek po něm převzal jeho syn Ferdinand. Nový majitel Bohumil Trocha z Březí zahájil r.1711 přestavbu zámku. Další stavební úpravy zámku provedl hrabě Zikmund Josef z Khuenburgu v r. 1802. Roku 1901 získali zámek Lichnštejnové Kolem zámku se rozprostírá starodávný park se sochou Herkula se lvem z r. 1709. Jejím autorem je neznámý A.B.F. Blízko průčelí zámku se nachází socha Jana Nepomuckého z konce 18. stol. Brantický zámek dnes slouží jako sklad léků, žije v něm jedna místní rodina a svou siluetou připomíná brantickým krásu dob minulých.